Rozliczenia energii cieplnej

INFORMACJA O KOSZTACH ZUŻYTEGO CIEPŁA

dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody w sezonie grzewczym 01.06.2022 - 31.05.2023