Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

Wszystkie budynki zarządzane przez Spółdzielnie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej

Właściciele lokali mogą wystąpić z wnioskiem na adres e-mailowy : sm.administracja@energoprem.wroclaw.pl z prśbą o skan takiego świadectwa