Zgłaszanie potrzeb remontowych

Potrzeby remontowe należy zgłaszać na adres sm.dt@energoprem.wroclaw.pl