Komunikaty

Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "ENERGOPREM" informuje, 

Zawiadomienie

 Spółdzielnia informuje, że został uruchomiony nowy kanał do odbioru telewizji MUX-5.

W celu odbioru sygnału należy ustawić kanał 37.

W razie trudności z odbiorem należy skontaktować się z obsługą telewizji .