Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Energoprem"
ul. ks. Cz. Klimasa 33/35
50-515 Wrocław
Spółdzielnia czynna

poniedziałek - piątek : 7:00-15:00
środy: 9:00-17:00

Regon: 001053547
NIP: 896-000-38-52
Telefony

Sekretariat: 78-31-431
Prezes: 78-31-432
Dyrektor d/s technicznych, inwestycyjnych i GZM: 78-31-433
Księgowość - czynsze: 78-31-434
Radca prawny: 78-31-435
Członkowsko - mieszkaniowy: 78-31-436
Księgowość: 78-31-437
Główny księgowy: 78-31-438
Administracja: 78-31-439
Konserwatorzy: 78-31-441
Tel. /fax Spół.: 78-31-442
Konto: PKO BP III Odział Wrocław

47 1020 5242 0000 2802 0018 0422