Regulaminy

 Spółdzielnia informuje, że nastąpiła zmiana zapisów zgodnie z uchwałą nr 99/2022 Rady Nadzorczej nowy Regulamin rozliczania kosztów dostawy lub wytworzenia ciepła do budynków SM ENERGOPREM, który obowiązuje w okresie grzewczym (rozliczeniowym) 2022-2023 .

Wszystkie aktualne regulaminy dostępne są w zakładce - e-bok